Význam osobních schůzek klesá. Roste zájem o videokonference

Doby, kdy obchodní partneři, zákazníci či jiné zainteresované osoby musely za účelem osobní schůzky urazit stovky či tisíce kilometrů, jsou dávno pryč. V uspěchané době není divu, že se k videokonferencím uchylují i menší firmy, které se o dané řešení ještě relativně nedávno nezajímaly. Většina potenciálních uživatelů dávno pochopila, že limitem pro on-line komunikaci není klasické „skypování“. Možnosti jsou naopak obrovské, z výhod může těžit každý bez ohledu na velikost organizace.

Hlavní výhody videokonference v kostce

Videokonference představují pro firmy možnost, jak významně ušetřit náklady, a to časové, finanční i skryté. Oproti jiným formám dálkové komunikace však stále hovoříme o komunikaci živé, tedy „z očí do očí“.

Pořádání videokonferencí je méně problematické pro organizátora – nezabírá mu tolik času, může je efektivněji řídit a obvykle dosáhne mnohem lepších výsledků.

Profesionální řešení garantuje prvotřídní kvalitu přenosu obrazu i zvuku. Akci lze zaznamenat, archivovat v rámci osobní videoknihovny a tu odpovídajícím způsobem zabezpečit. Oprávněné osoby mohou k záznamu kdykoliv přistupovat a zpětně jej analyzovat.

AV techniku si můžete kdykoliv pronajmout

Některé firmy využívají videokonference v rámci vnitropodnikové komunikace, jiné se k nim přiklání jen sporadicky a je pro ně výhodnější pronájem AV techniky.

Bohaté zkušenosti s pronájmem špičkové techniky a realizací zázemí pro konference, kongresy, semináře, prezentace a další společenské akce mají odborníci z Economic Service. Potřebná zařízení (kompletní videokonferenční sady včetně velkoformátových LED obrazovek) klientům nainstalují, propojí a zprovozní. Kontaktní informace najdete na retal.economic-service.cz.