Maria Majkowska: V4 v polské evropské politice

By Maria Majkowska Evropa dnes
Od roku 2004 urazily všechny země Visegrádské čtyřky dlouhou cestu. Před deseti lety nové členské země EU ze středovýchodní Evropy (SVE) víceméně pouze přijímaly acquis communautaire (právní řád Evropské unie) tak, jak bylo dohodnuto v přístupovém procesu. …read more

Source: Evropa dnes