Bezpečnostní expert: Plánované výdaje na obranu armádě stačí, víc peněz by neuměla …

Nové priority evropské politiky ČR
„Podstatnější než ukazatel 2 % HDP je dosažení potřebné nasaditelnosti, udržitelnosti a interoperability sil. To se při správném řízení rezortu obrany dosáhnout dá,“ říká k české debatě o výdajích na obranu vedoucí Střediska bezpečnostní politiky CESES UK Miloš Balabán. Jak podle něj může posílit česká i evropská zahraniční a bezpečnostní politika? …read more

Source: ČR v Evropské unii